Về
Getz Pharma
  Nghiên Cứu và
Phát Triển
  Hợp Tác
Doanh Thương
  Tiếp Thị và
Kinh Doanh
  Điều Hành
Kỹ Thuật
  Sản Phẩm   Getz Pharma Chăm Sóc Khách Hàng

Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D)

Ở Getz Pharma, chương trình phát triển sản phẩm mới của chúng tôi thường bao gồm nhiều cuộc nghiên cứu trước khi tìm ra công thức, những cuộc nghiên cứu về tương hợp tá dược, hoạch định và kiểm chứng các phương pháp phân tích, khai triển và tối ưu hóa công thức, các cuộc nghiên cứu chánh thức về độ ổn định, và hoạch định tiến trình sản xuất theo đúng Hướng Dẫn ICH (ICH Guidelines). Ở Getz Pharma, chúng tôi cũng có chương trình phẩm chất - quyết tâm liên tục cải tiến phẩm chất của sản phẩm đang thực hiện tại ban R&D kỹ thuật cao, tận tâm.

Các lô lấy đi kiểm nghiệm (theo tỷ lệ) phải có kết quả ổn định theo tiêu chuẩn ICH. Toàn bộ tài liệu dẫn chứng cho dữ liệu phòng thí nghiệm phải trình bày ở dạng tuân hành tiêu chuẩn Âu Châu hoặc theo mô hình tuân hành FDA, tùy thuộc vào thị trường mục tiêu.

Getz Pharma cũng có khả năng nghiên cứu - chuyên thiết kế, thử nghiệm và giám định sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho các hãng sinh học trên khắp thế giới. Toán phát triển kỹ thuật của chúng tôi gồm nhiều nhà khoa học được thu hút từ một số tổ chức nghiên cứu tốt nhất. Qua cách kết hợp giữa dụng cụ phận tích tân tiến, hạ tầng cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn phát triển toàn cầu, sự thành thạo tầm cỡ thế giới với trình độ khoa học xuất sắc, chúng tôi bảo đảm khách hàng nhận được giá trị gia tăng thực cho đề án R&D của họ, được hoàn tất theo cách nhanh nhất và có hiệu quả kinh tế nhất mà không giảm bớt phẩm chất của dữ liệu.

Ở Getz Pharma, chúng tôi thấu hiểu là hạ tầng cơ sở đầy đủ đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu là yếu tố quan trọng để đạt được quyết tâm của mình. Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị tốt để chế ra:

  • Viên nén, tan ngay
  • Viên nén, tan có kiểm soát hoặc kéo dài kể cả MUP
  • Viên nén, có lớp bao phủ cho ruột
  • Viên bao, có lớp gelatin hay HPMC cứng, nạp đầy thuốc bột, hạt, viên nén hay viên thuốc nhỏ
  • Viên bao, tan có kiểm soát hoặc kéo dài
  • Chất lỏng và thuốc nước uống qua miệng
  • Thuốc nhỏ mắt, xịt mũi và hít
  • Hình dạng liều thuốc bán rắn
  • Hình dạng liều thuốc chích kể cả sản phẩm đông khô
  • Chương trình quản lý độ ổn định tuân hành ICH để thử nghiệm độ ổn định

(Dịch chuyển loanh quanh các hình ảnh để phóng to)

©2016 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Quản lý mạng lưới USFI