Về
Getz Pharma
  Nghiên Cứu và
Phát Triển
  Hợp Tác
Doanh Thương
  Tiếp Thị và
Kinh Doanh
  Điều Hành
Kỹ Thuật
  Sản Phẩm   Getz Pharma Chăm Sóc Khách Hàng

Tiếp Thị và Kinh Doanh

Nguyên Tắc Chỉ Đạo
Triết lý tiếp thị của Getz Pharma là cống hiến sản phẩm tương đương sinh học có phẩm chất cho khách hàng tiên phong, với mức giá phải chăng cho khắp bộ phận đa dạng trong cộng đồng, và chú trọng đến phổ biến thông tin khoa học. Nhận lãnh trách nhiệm xã hội và làm gia tăng giá trị cho giới y tế cũng là một phần trong triết lý của chúng tôi.

Bảo Đảm Hoạt Động Tiếp Ngoại
Sách lược tiếp thị của Getz Pharma là hòa hợp tốt nhất giữa các cuộc vận động truyền bá kiến thức cho công chúng, cuộc vận động nâng cao ý thức và phòng ngừa bệnh tật, quảng cáo một cách khoa học, với quản lý mối quan hệ khách hàng.

Mở Rộng Ra Hải Ngoại
Trên thị trường quốc tế, mục tiêu của Getz Pharma là đạt được vị thế hàng đầu về mọi sản phẩm trong vòng ba năm sau khi khai trương tại mỗi thị trường. Các chương trình trong tương lai nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện tại những khu vực địa lý mới có liên quan đặc biệt đến các quốc gia ở Á Châu Thái Bình Dương, Trung Á, Thị Trường Phi Châu và Trung Đông. Muốn biết thêm chi tiết, xin bấm vào Getz Pharma Toàn Cầu.

Nhãn Hiệu Hàng Đầu
Chúng tôi là nhãn hiệu hàng đầu trong hầu hết các lãnh vực trị liệu tại mỗi quốc gia chúng tôi hoạt động.

Tăng Trưởng Nhanh Nhất
Getz Pharma được IMS đánh giá là hãng dược phẩm tăng trưởng nhanh nhất tại Hồi Quốc, Phi Luật Tân, Việt Nam và Sri Lanka. Tại một số thị trường chúng tôi mới tham gia gần đây, chúng tôi có thể được đánh giá là hãng tăng trưởng nhanh nhất vào cuối năm 2009.


(Dịch chuyển loanh quanh các hình ảnh để phóng to)

©2016 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Quản lý mạng lưới USFI