Về
Getz Pharma
  Nghiên Cứu và
Phát Triển
  Hợp Tác
Doanh Thương
  Tiếp Thị và
Kinh Doanh
  Điều Hành
Kỹ Thuật
  Sản Phẩm   Getz Pharma Chăm Sóc Khách Hàng

Getz Pharma Chăm Lo

Getz Pharma Chăm Lo
Ở Getz Pharma, ý định của chúng tôi là làm dịu cơn đau, phục hồi sức khỏe, giúp đỡ một tay, và nâng cao phẩm chất cuộc sống. Cuộc sống của quý vị. Là người chăm lo sức khỏe cho quý vị, chúng tôi quyết tâm bảo đảm phẩm chất.

Chúng tôi giúp đỡ
Các cộng đồng sinh động gồm có những người khỏe mạnh. Chúng tôi quyết tâm tạo ra sự khác biệt tích cực tại các cộng đồng chúng tôi hoạt động. Qua cách giáo dục và tiếp ngoại, chúng tôi truyền bá kiến thức và cứu trợ cho những nơi cần thiết nhất.

Truyền bá kiến thức phòng ngừa bệnh tật cho công chúng–là trách nhiệm của chúng tôi
Những tài liệu, áp-phích, và tập sách thông tin của chúng tôi chỉ dẫn cho các cộng đồng đô thị và nông thôn về biện pháp cần thiết để phòng ngừa bệnh tật.

Là con người nên tất cả chúng ta đều có mối quan hệ. Có tin vui: chúng tôi có thể chia sẻ tài nguyên để mọi người có cơ may sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn. Nhưng mối quan hệ này cũng có thể làm cho chúng ta bị nguy hại, vì bệnh tật không có biên giới, và đau nhức không tránh bất cứ người nào.

Nâng cao sức khỏe và phẩm chất cuộc sống qua các sản phẩm xuất sắc với mức giá phải chăng là trọng tâm của tôn chỉ Getz Pharma.

Tại sao chúng tôi cố gắng nghiên cứu và phát triển nhạy bén, kiểm soát phẩm chất nghiêm ngặt, và tích cực tiếp ngoại tại các cộng đồng?
Bởi vì chúng tôi chăm lo.

Getz Pharma Chăm Lo
Trách Nhiệm xã Hội của Công Ty

Tốt Nhất trong Ngành Nghề
Chúng tôi làm vừa lòng nhu cầu của đối tác bằng sự năng động, niềm say mê và tinh thần liên tục cải tiến. Chúng tôi nổi tiếng xuất sắc về mọi khía cạnh hoạt động từ sản xuất đến tiếp thị; hệ thống đến kinh doanh; kiểm soát phẩm chất đến trách nhiệm xã hội của Công ty.

(Dịch chuyển loanh quanh các hình ảnh để phóng to)

©2016 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Quản lý mạng lưới USFI